Редовна Скупштина Удружења Дурмитораца 6. марта


Поштовани!

Седница Редовне годишње Скупштине (Скупшина) Удружења Дурмитораца (Удружење) у Београду одржаће се у среду, 06. марта 2024. године са почетком у 19.00 часова у Амфитеатру Техничке школе “Нови Београд’’, Омладинских бригада 25, Београд.

Предложен је следећи дневни ред:

1. Отварање Скупштине, избор Радног председништва, председавајућег, записничара, оверивача записника, кандидационе и верификационе комисије.

2. Усвајање пословника о раду Скупштине

3. Извештај о раду Управног одбора Удружења (УО) од последње Редовне изборне Скупштине (известилац: председник Удружења Милан Пејовић).

4. Извештај о материјално-финансијском пословању од последње Редовне изборне Скупштине (известилац: благајник Удружења Стеван Бадњар).

5. Извештај Надзорног одбора Удружења (НО) од последње Редовне изборне Скупштине (известилац: председник НО Мирчета Јокановић).

6. Дискусија о поднетим извештајима и усвајање

7. Предлагање и избор нових чланова УО.

8. Предлог Програма рада до Редовне изборне годишње Скупштине Удружења 2024. године (Известилац: председник Удружења).

9. Разно.

Позивамо Вас да својим присуством дате допринос успешном раду и увеличате Скупштину. Молимо Вас да обавестите и друге чланове које знате уколико су променили адресу или је она грешком загубљена.

С поштовањем

Председник Удружења Дурмитораца у Београду

Милан Пејовић