Седиште: Булевар Ослобођења бр. 56А, Београд

  Жиро рачун: 165-26445-56

  ПИБ: 107453794

  Матични број: 28075162

  Телефон: +381694161993

  Email:
  info@udruzenjedurmitoraca.org.rs

  Председник:
  Томаш Ковијанић
  predsednik.durmitoraca.bgd@gmail.com

  Потпредседник:
  Мирчета Јокановић
  mirceta58@gmail.com

  Потпредседник:
  Mилан Пејовић
  mjapejovic@gmail.com

  Секретар:
  Рајка Поповић
  sekretar.udruzenja.durmitoraca@gmail.com

  Благајник:
  Стеван Бадњар
  stevabadnjar@gmail.com