Седиште: Булевар Ослобођења бр. 56А, Београд

Жиро рачун: 165-26445-56

ПИБ: 107453794

Матични број: 28075162

Телефон: +381694161993

Email:
info@udruzenjedurmitoraca.org.rs

Председник:
Томаш Ковијанић
predsednik.durmitoraca.bgd@gmail.com

Потпредседник:
Мирчета Јокановић
mirceta58@gmail.com

Потпредседник:
Mилан Пејовић
mjapejovic@gmail.com

Секретар:
Рајка Поповић
sekretar.udruzenja.durmitoraca@gmail.com

Благајник:
Стеван Бадњар
stevabadnjar@gmail.com