Секција младих

У цињу активног укључивања младих у реализацију Програма рада, Удружење Дурмитораца је формирало секцију младих, како би млада генерација Удружења добила простор и могућност за ефикаснији рад и ангажовање.

Секција младих Удружења је конституаисана 04.09.2012, и тада су изабрани координатор секције, координатор спортских активности и координатор за административне послове, који ће самостално припремати и организовати активности младих Удружења Дурмитораца у Београду. Секцију младих чланова – подмлатка удружења, конституисали су следећи млади Дурмиторци:

Списак чланова