Прије Другог свјетског рата, читаво дурмиторско подручје административно је припадало Шавничком срезу са сједиштем у Шавнику. Општине из Дробњака, Ускока, Језера, Шаранаца и Пиве биле су у саставу Шавничког среза.

Прије Другог свјетског рата, читаво дурмиторско подручје административно је припадало Шавничком срезу са сједиштем у Шавнику. Општине из Дробњака, Ускока, Језера, Шаранаца и Пиве биле су у саставу Шавничког среза.

Да би организовано помагали свом родном крају, који је био један од најнеразвијених крајева у Краљевини Југославији, Дурмиторци су у Београду основали своје удружење под називом „Удружење Дурмитораца у Београду основано 1939. године“

Крајем 1939 године, 24 децембра у ресторану „Атина“ одржана је оснивачка скупштина, на којој је Акциони одбор на челу са Војиславом Ненезићем поднио Правила Удружења, која су до данас сачувана.

 

Mile Mikic

За првог предсједника Удружења изабран је Миле Микић, дипломирани правник из Ускока, за потпредсједника Војин Шибалић дипломирани правник из Жабљака, за секретара Михајло Шћекић дипломирани правник из Васојевића.

Циљеви Удружења били су економско, социјално и просвјетно уздизање дурмиторског краја, и међусобно помагање и запошљавање људи из дурмиторског краја.

У априлу 1941. Године по избијању Другог светског рата Удружење је престало са радом. О оснивању и краткотрајном раду тог Удружења имамо казивања његова четири члана: Војина Шибалића, Војина Срдановића, Љуба Микића и Миљана Ашанина.

Чланови Удружења ( 1939 – 1941 ) били су:

 1. Војислав Ненезић, дипл. правник
 2. Миле Микић, дипл. правник
 3. Војин Шибалић, дипл. правник
 4. Војин Шибалић, дипл. правник
 5. Михајло Шћекић, дипл. правник
 6. Милутин Томић дипл. правник, књижевник и народни посланик
 7. Светозар Томић , професор и сенатор
 8. Сава Микић дипл. правник и народни посланик
 9. Владо Требјешанин дипл. правник, секретар скупштине
 10. Јосиф Маловић, дипл правник
 11. Божина Маловић дипл. правник
 12. Тодор Топаловић, дипл. правник
 13. Светомир Томић, дипл. правник
 14. Илија Станић, дипл. правник
 15. Трипко Жугић адвокат, народни посланик
 16. Томо Кршикапа адвокат
 17. Новица Шаулић, народни посланик
 18. Вук Кнежевић
 19. Јован Ћоровић
 20. Вељко Мићановић
 21. Никола Вујачић
 22. Војин Ђерковић
 23. Миљан Грбовић
 24. Чедо Головић
 25. Мићо Срдановић
 26. Михајло Делић, студент
 27. Млађен Кнежевић, студент
 28. Љубо Микић, студент
 29. Миљан Ашанин, студент
 30. Велимир Кнежевић, студент
 31. Вилотије Блечић, студент
 32. Војин Срдановић, студент

Послије 54 године Удружење је обновљено. Његово поновно оснивање иницирао је Саво Микић. Први састанак Дурмитораца одржан је 24. Октобра 1992 године у хотелу Младост улица ЈНА бр 56.-а у Београду. На том састанку присуствовало је 46 Дурмитораца који су изабрали иницијативни одбор од 40 чланова. За председника Иницијативног одбора изабран је Стојан Караџић, за потпредседника Десимир Поповић, за секретара Ђорђије Мињевић.

Иницијативни одбор успјешно је обавио свој шестомесечни рад на припремању Оснивачке скупштине захваљујући Десимиру Поповићу, који је омогућио пријатан и несметан рад Иницијативног Одбора у просторијама хотела Младост.

Оснивачка скупштина одржана је 16. Априла 1993 године у Сава Центру у Београду. Одржавање оснивачке скупштине у Сава Центру омогућио је Миломир Грбовић.

Скупштину је отворио, поздравио госте и предложио радно председништво Саво Микић, иницијатор оснивања Удружења. Предсједник иницијативног одбора и председаваћи скупштине Стојан Караџић поднио је реферат о раду иницијативног одбора и Циљевима и програмским задацима Удружења. Здравко Марић образложио је одлуку о оснивању Удружења и друге акте који су усвојени на Скупштини.

 

 • Саво МикићСаво Микић отвара Оснивачку скупштину 16.04.1993.
 • Стојан КараџићСтојан Караџић подноси реферат о раду Иницијативног одбора
 • Шћепан УшћумлићШћепан Ушћумлић се захваљује на избору за председника Удружења

 

Шћепан Ушћумлић

Предлог Иницијативног одбора о избору органа Удружења Скупштина је једногласно усвојила. За председника Удружења изабран је проф. Др. Шћепан Ушћумлић, за потпредседника др. Милан Крсмановић, за секретара дипл. Правник Предраг Јанковић, за благајника економиста Радоман Џабасан. Изабрано је 33 члана Управног одбора и три члана и три заменика Надзорног одбора. У име изабраних чланова органа Удружења захвалио се изабрани председник Удружења проф. Др. Шћепан Ушћумлић. По завршетку рада скупштине одржан је културно уметнички програм у организацији и по сценарију Мила Томчића. Захваљујући проф. Др. Томиславу Томићу, рад оснивачке скупштине снимљен је на ВХС касети која се чува у архиви Удружења.

Удружење је 16. априла 2013. године обиљежило двије деценије свог поновног оснивања свечаном академијом. У новембру месецу 2014. године изашла је из штампе монографија „Удружење Дурмитораца“.

Монографију можете преузети у електронском облику кликом на овај линк.