Редовна Скупштина Удружења


УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОРАЦА У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР
Београд, 10. април 2017. године

На основу члана 16., 17., 18. и 19. Статута Удружења Дурмитораца у Београду заказујем Редовну годишњу Скупштину Удружења Дурмитораца у Београду.

Дневни ред

  1. Отварање Редовне годишње скупштине Удружења, избор радног председништва, председавајућег, записничара, оверивача записника и верификационе комисије.
  2. Извештај о раду Управног одбора од последње одржане скупштине Удружења (известилац: председник Управног одбора Сава Обрадовић).
  3. Извештај о материјално – финансијском пословању Удружења за пословну 2016. годину (известилац: благајник Стеван Бадњар).
  4. Извештај Надзорног одбора од последње одржане скупштине Удружења (известилац: председник Надзорног одбора Миломир Грбовић).
  5. Дискусија о поднетим извештајима и усвајање истих.
  6. Предлог програма рада за период април 2017 – април 2018 године. Известилац: председник Удружења Сава Обрадовић.
  7. Предлог Управног одбора у вези продужетка мандата Управном одбору до завршетка послова поводом обележавања 25 година Удружења у трајању до 31.04.2018. године.
  8. Предлог и Избор нових чланова Управног одбора.
  9. Разно.

Седница Редовне годишње Скупштине одржаће се у петак 21. априла 2017. године са почетком у 18.00 часова у сали Дома ученика железничке школе у Београду, улица Здравка Челара бр. 14 (код хале Пионир).

Позивамо Вас да својим присуством дате допринос успешном раду и увеличате Редовну годишњу скупштину. 
Заступник – председник
Удружења Дурмитораца у Београду
Сава Обрадовић