Редовна Изборна Скупштина Удружења – најава


Редовна Изборна Скупштина Удружења Дурмитораца у Београду одржаће се 31. Марта 2016. године у сали Дома ученика железничке школе у Београду, у улици Здравка Челара бр. 14, са почетком у 18 часова, и са слиједећим дневним редом:

  1. Отварање сједнице, избор радног предсједништва и записничара,
  2. Извјештај о раду управног одбра од последње изборне скупштине,
  3. Извјештај о материјално – финансијском пословању Удружења за пословну 2015.,
  4. Извјештај Надзорног одбора од последње одржане скупштине Удружења,
  5. Дискусија о поднетим извештајима
  6. Разрешење досадашњих чланова органа Удружења.
  7. Предлог кандидата за органе удружења за наредни изборни период,
  8. Дискусија о предлогу кандидата и доношење одлуке о избору органа удружења, као и посебно доношење одлуке о избору заступника Удружења
  9. Предлози и дискусија о изменама и допунама статута Удружења донетог 2010.
  10. Разно