Изборна Скупштина Удружења – дневни ред


На основу члана 16., 17., 18. и 19. Статута Удружења Дурмитораца у Београду заказујем Редовну изборну Скупштину Удружења Дурмитораца у Београду.
Седница Редовне изборне Скупштине одржаће се у петак 12. јануара 2018. године са почетком у 18.00 часова у сали Дома ученика железничке школе у Београду, улица Здравка Челара бр. 14 (код хале Пионир).

Дневни ред

 

 1. Отварање Редовне изборне скупштине Удружења, избор Радног председништва, председавајућег, записничара, оверивача записника и Верификационе комисије.
 2. Извештај Верификационе комисије.
 3. Усвајање Дневног реда Редовне изборне скупштине.
 4. Извештај о раду Управног одбора од последње одржане скупштине Удружења (известилац: председник Управног одбора Сава Обрадовић).
 5. Извештај о материјално – финансијском пословању Удружења за пословну 2017. годину (известилац: благајник Стеван Бадњар).
 6. Извештај Надзорног одбора од последње одржане скупштине Удружења (известилац: председник Надзорног одбора Миломир Грбовић).
 7. Дискусија о поднетим извештајима и усвајање истих.
 8. Предлог о додели захвалница донаторима за 2017 годину.
 9. Разрешење Предсједника-Заступника Удружења, чланова Управног и Надзорног одбора
 10. Избор новог Предсједника-Заступника Удружења, и нових чланова Управног и Надзорног одбора.
 11. Одлука о избору заступника Удружења ради уписа у АПР.
 12. Предлог Програма рада за период од редовне изборне Скупштине 2018.г. до редовне годишње скупштине 2019. године. Известилац: ново изабрани председник Удружења.
 13. Разно.

 

Заступник – председник Удружења Дурмитораца
Сава Обрадовић, с.р.