Годишња скупштина Удружења Дурмитораца


УДРУЖЕЊЕ ДУРМИТОРАЦА У БЕОГРАДУ
УПРАВНИ ОДБОР
Београд, 12. март 2019. године

На основу члана 24 Статута Удружења Дурмитораца у Београду заказујем Редовну годишњу Скупштину Удружења Дурмитораца у Београду.

Седница Редовне годишње Скупштине одржаће се у среду 20. марта 2019. године са почетком у 19.00 часова у сали Дома ученика железничке школе у Београду, улица Здравка Челара бр. 14 (код хале Пионир).

У прилогу Вам достављамо предлог за измену Статута Удружења.

Предлог за измену Статута